1 » Regulamin2

Kontakt

 • Autoczęści używane
  Specjalizacja
  Audi Skoda Seat VW
  BMW
  NIP: 7282806314
 • E-mail:czesci.kurowice@gmail.com
 • Telefon534534550
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 8.00 - 17.00 sobota 8:00 - 13:00 niedziela nieczynne

Nasze hity

Regulamin

Regulamin sprzedaży
 
Przed zakupem w naszej firmie należy zapoznać się z poniższym regulaminem.  
 
Obowiązki kupującego przed przystąpieniem do kupna towaru w naszej firmie:  
1) należy upewnić się jaka dokładnie część jest Państwu potrzebna, jeśli znacie Państwo model, markę, symbol lub numery potrzebnego Wam przedmiotu przed zakupem należy sprawdzić czy sprzedawany przez naszą firmę towar odpowiada wszystkim znanym Państwu parametrom, jeśli nie jesteście pewni, prosimy o telefon, zawsze służymy fachową poradą,  
2) przed zakupem jesteśmy w stanie poinformować kupującego o ewentualnych symbolach danej części, jeśli są one inne lub nie do końca się pokrywają, a kupujący w dalszym ciągu wyraża chęć zakupu części, to kupuje ją na własną odpowiedzialność,  
3) należy dokładnie zapoznać się z opisem towaru, warunkami aukcji oraz zamieszczonym zdjęciem. Zdjęcia są oryginalne i przedstawiają towar, który po zakupie będzie Państwu wydany.  
 
Warunki sprzedaży:  
1) Jeśli podjęli Państwo decyzję o zakupie towaru zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie aukcji, towar zostanie Wam sprzedany z zastrzeżeniem 7 - dniowej próby rozruchowej (art. 592 k.c. sprzedaż na próbę),  
7- dniowy termin liczony jest od dnia następnego po odebraniu przez Państwa przesyłki zawierającej towar,  
Po upływie terminu próby rozruchowej, strony bezwarunkowo uznają, że sprzedany towar jest dobry, nawet w sytuacji gdy kupujący nie zbadał przedmiotu sprzedaży.  
2) Informujemy, że wszystkie sprzedawane przez nas towary nie są nowe lecz były używane z tego względu mogą nosić ślady montażu i używania.  
3) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy diagnostyczne warsztatów oraz za nie właściwy montaż zakupionych części.  
4) Oferowane produkty posiadają PLOMBY, zabezpieczające przed nieautoryzowanym otwarciem (m.in części elektroniczne), w przypadku ich naruszenia zastrzegamy sobie prawo odmowy uznania reklamacji.  
5) Przesyłki z zakupionym towarem wysyłane są w ciągu 24h po otrzymaniu zapłaty za kupioną rzecz,  
6) W obecności przewoźnika należy SPRAWDZIĆ zawartość przesyłki, w przypadku występowania ewentualnych ubytków lub uszkodzeń kupujący jest zobowiązany sporządzić z kierowcą przewoźnika protokół szkody, który będzie podstawą reklamacji.  
7) Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w stosunku do innych podmiotów niż konsumenci (nie dotyczy to sprzedaży na próbę).  
8) Reklamacje konsumentów z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po okazaniu sprzedającemu dokumentu zakupu (paragonu) bądź protokołu uszkodzenia,  
Kupujący odsyła sprzedającemu przedmiot sprzedaży na własny koszt i ryzyko na poniższy adres:   

E.M.MATEO SP Z O.O.
ul. Rokicińska 11
95-006 Kurowice

Do przesyłki prosimy dołączyć również Protokół Reklamacyjny, w którym proszę określić rodzaj reklamacji.  
9) Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych w opcji "ZA POBRANIEM". W przypadku uznania reklamacji, zwrot gotówki zostanie zrealizowany przelewem na podane przez klienta konto bankowe.  
10) Koszt wysyłki skrzyń biegów, silników oraz części blacharskich jest orientacyjny i uzależniony od wagi towaru oraz ilości kilometrów.  
11) Kupujący oświadcza, że przed zakupem zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.  
 _________________________________________________________________________________________________
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (POUCZENIE)  

       Mogą Państwo  odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
           Aby skorzystać z  prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia   (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną  e-mail : sprzedaz@mar-motomax.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

E.M.MATEO SP. Z O.O.
ul. Rokicińska  11, 95-006 Kurowice  
NIP 7282806314
e-mail :  sprzedaz@mar-motomax.pl  
tel.  (+48) 535 509 814
 
          Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
          Skutki odstąpienia od umowy:
 
             W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia przedmiotu, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu  prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
             Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres określony w pkt. 3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
             W przypadku zwrotu rzeczy odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Ponadto informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do umów:
          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo odstąpienia od umowy;
          w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
          w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
          w której  konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,  prawo odstąpienia od umowy przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
      zawartej w drodze aukcji publicznej;
      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie  prawa odstąpienia od umowy.
      zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. (ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 art. 3.1 ust. 10
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
 
ADRESAT:
E.M.MATEO SP. Z O.O.
Ul. Rokicińska  11, 95-006 Kurowice
e-mail :sprzedaz@mar-motomax.pl  
 
–   Ja ….......................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
          ….....................................................................................
          ….....................................................................................
          ….....................................................................................
-        Data odbioru wyżej wymienionych rzeczy to: …......................................................................
-        Imię i nazwisko  konsumenta-(ów) …........................................................................................
-        Adres  konsumenta(-ów) …........................................................................................................
-        Podpis  konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................
-           Data …....................................................................................................................................  
    

 
Przejdź do strony głównej